ประกาศผลการคัดเลือก ปี 2561

ประกาศผลคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

ที่เว็บไซต์งานรับเข้า มหาวิทยาลัยพะเยา https://admission.up.ac.th

หรือที่เว็บไซต์สาขาในหัวข้อ “นิสิต -> การรับเข้าศึกษาต่อ”

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ยินดีต้อนรับสู่เวิร์ดเพรส นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือลบมันได้ แล้วเริ่มการเขียน