ติดต่อเรา

เวลาทำการ : จันทร์ ถึง ศุกร์ (เว้นเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ระหว่างเวลา 8.00 – 16.00 น.

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

อาคารคณะแพทยศาสตร์ 1 ชั้น 1

เบอร์โทรศัพท์ (054) 466-666 ต่อ 3458
เบอร์โทรสาร (054) 466-698